Intervju med Filip Nordin, Byggnadsarbetaren

Man är nog rädd för att trampa på tårna och göra den andra ännu mer ledsen

Intervju med Filip Nordin, Byggnadsarbetaren.  Foto: Ivar Andersen